Arbonet, s.r.o. - odborná péče o stromy
Chránit stromy znamená především o ně dobře pečovat."

Posudky stromů - znalecká kancelář

Stromy ve veřejné i soukromé zeleni často vyžadují odborné zhodnocení stability a bezpečnosti. Arbonet, s.r.o. je znaleckou kanceláří a provádí odborné i znalecké posudky stromů s použitím nejmodernějších vizuálních i přístrojových diagnostických metod jako je tzv. tahová zkouška stromů nebo akustický tomograf stromů.

 • Odborné posudky
 • Posuzování stavu stromů a odborné posudky provádíme ve většině případů vizuálně ze země či přímo v koruně stromu s pomocí lezecké techniky. V případě potřeby používáme k analýze stavu kmene, či kosterních větví, akustický tomograf ArborSonic 3D, který dokáže vykreslit 2D i 3D obraz průřezu dřevem v dané hladině
 • Znalecké posudky

Znalecké posudky provádíme v oblastech posuzování zdravotního stavu, poškození a technologií péče o dřeviny rostoucí mimo les, hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo lesa a dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností.

Na základě odborného či znaleckého posudku stromů zjistíme jaká(ý) je:

 • vitalita a zdravotní stav stromů
 • akustický tomograf stromů
 • míra poškození stromů
 • poškození dřeva uvnitř kmene - stromový tomograf ukáže rozsah hniloby
 • odolnost stromu proti vývratu a zlomu kmene – zjistí tahová zkouška stromu
 • doporučená technologie péče o stromy a dřeviny rostoucí mimo les
 • rizikovost stromů pro okolní obyvatele a dopravu na jednotlivých stanovištích stromů
 • míra nutnosti pokácení stromu kvůli udržení bezpečnosti

K vyhotovení znaleckého posudku bezpečnosti stromu využíváme vždy kombinaci několika metod. Posudek provozní bezpečnosti a celkového stavu stromů provádíme vizuálně, a to ze země, v koruně stromu i s použitím lezecké techniky + akustický tomograf stromu.

Pro větší komplexnost posudků stromů provádíme i tahové zkoušky stromů. Díky tahové zkoušce stromů obsahuje posudek i odolnost proti vývratu a zlomu kmene měřeného stromu.

Objednejte si znalecký posudek stromů

Objednávky našich služeb z oblasti komplexní péče o stromy, tahové zkoušky stromů, rizikového kácení stromů a znaleckých posudků stromů provádějte prosím telefonicky nebo e-mailem. Ideálně si s námi domluvte osobní schůzku, kde stanovíme charakter služby a cenovou nabídku. Cena služeb závisí vždy na náročnosti zakázky. Pro dotazy a bližší informace prosím navštivte náš hlavní web www.arbonet.cz nebo nás kontaktujte osobně (viz níže).

Záznamy našich soudních znalců v oblasti arboristiky jsou k nahlédnutí zde:

Ing. Pavel Wágner – Ochrana přírody a Zemědělství, spec. arboristika

Ing. Marek Žďárský – Ochrana přírody,Zemědělství, spec. dendrologie