Arbonet, s.r.o. - odborná péče o stromy
Chránit stromy znamená především o ně dobře pečovat."

Hodnocení a diagnostika stromů

            Vizuální hodnocení

Inventarizace a hodnocení stavu stromů slouží k získání informací o lokalizaci a identifikaci, aktuálního stavu, funkčnosti i potenciálu hodnoceného jedince (či jedinců) s cílem navrhnout optimální řešení pro jeho (jejich) zachování nebo naopak odstranění ze stanoviště. Na základě stanovení účelu (cíle) hodnocení stavu stromů vybíráme vhodnou metodiku hodnocení! Výstup hodnocení se skládá z části mapové a textové, nezbytnou součástí hodnocení je zpracování kvalitní fotodokumentace.

Tahové zkoušky

Nedestruktivní a přesná přístrojová metoda měření odolnosti stromů vůči vývratu nebo zlomu kmene.

  •   Měření akustickým tomografem

Zobrazení rozsahu hniloby či narušení dřeva kmene a kosterních větví.