Arbonet, s.r.o. - odborná péče o stromy
Chránit stromy znamená především o ně dobře pečovat."

Ošetřování, řez a kácení stromů

Komplexní péče o dřeviny – řez a ošetřování stromů

            Provádíme komplexní péči o stromy od jejich výsadby, přes všechny druhy řezů až po ošetření a sanaci stromů – veteránů.

 • Výchovný řez mladých stromů
 • Zdravotní, bezpečnostní, redukční i speciální řezy vzrostlých stromů
 • Tvarovací řezy stromů
 • “Přírodě blízké” ošetření starých stromů
 • Instalace bezpečnostního vázání do korun stromů
 • Ošetření mechanických poranění a
 • Sanace starých stromů
 • Komplexní péče o památné stromy
 • Instalace hromosvodů na bleskem ohrožené stromy
 • Poradenská a konzultační činnost, odborné i znalecké posudky, měření akustickým tomografem ArborSonic 3D

Kácení stromů

Zajišťujeme kácení stromů ze země nebo rizikové kácení stromů (pomocí stromolezecké techniky). Kácíme stromy všech velikostí a druhů, v běžných i ztížených podmínkách.

Nejběžnější je kácení stromů ze země s usměrněním padajícího kmene, kdy musí být zajištěn dostatečný prostor pro dopad stromu a dostatečná bezpečnost objektů i osob v blízkosti stromu.

Nejsou-li zajištěny bezpečné podmínky pro kácení stromů ze země, nebo je strom ve špatném stavu, přichází na řadu kácení ve ztížených podmínkách tzv. rizikové kácení stromů. Naši stromolezci využívají lanové techniky, případně autojeřáby či vysokozdvižné plošiny. Strom je po částech postupně rozřezáván a dopravován na zem pomocí lan bez poškození okolního terénu.

Po pokácení stromu provádíme dle dohody následné služby likvidace dřevní hmoty. Štěpkování rozdrcenou dřevní hmotu je možné použít pod stromy a keře (mulčování) či na jiné účely. Kmeny vám podle přání nařežeme na polena požadované délky. Zařídíme také frézování pařezů pod úroveň terénu pomocí pařezové frézy. Nevyužitou dřevní hmotu odvezeme.

 • Kácení stromů ze země
 • Postupné kácení stromů ve ztížených podmínkách stromolezeckými technikami, z manipulačních plošin a s pomocí jeřábů
 • Frézování pařezů
 • Úklid a zpracování dřevní hmoty včetně drcení (štěpkování) větví